Autismisäätiö AUTISMISÄÄTIÖ SR, JÄMSÄNKATU 2, 00520 HELSINKI P. 044 765 4300, INFO@AUTISMISAATIO.FI
  • Keppuli
  • Keppuli
  • Keppuli
  • Keppuli
10.08.2016

Osallisuutta, hyvinvointia ja vaikuttamista Keppulikuulla

Autismitietoisuuden kuukautta, huhtikuuta, juhlittiin 2016 ensimmäistä kertaa nimellä Keppulikuu. Keppulikuu tarjosi autismin kirjon ihmisille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden vaikuttamiseen ja osallisuuteen.

 

Keppulikuu on autismin kirjon ihmisten kuukausi

Keppulikuu alkoi juhlavasti autismin kirjon ihmisten kunniaksi Finlandia-talossa järjestetyllä Keppuligaalalla. Gaalassa nähtiin tunnettuja esiintyjiä, kuten Emma Salokoski ja Lucas. Paikalla ollut sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä piti koskettavan puheen juhlaväelle. Mäntylän viesti oli, että autismin kirjon ihmisten asia on kuultu ja sen eteen tehdään paljon työtä myös päättäjien taholla.

Autismitietoisuuden päivänä järjestettiin myös kansainvälinen Light It Up Blue –kampanja, jonka aikana maailmalla valaistiin merkittäviä rakennuksia sinisiksi autismitietoisuuden lisäämiseksi. Suomessa tapahtumaan osallistuivat mm. Lahden Energia, Finlandia-talo Helsingissä, Tampere-talo, Jyväskylän kaupunginteatteri, sekä Lakeuden Risti Seinäjoella.

Keppulikuun tapahtumien aikana autismin kirjon ihmiset tulivat näkyviksi taidenäyttelyiden, musiikin, teatteriesitysten, tapahtumien ja kohtaamisten muodossa. Monet autismin kirjon henkilöt osallistuivat kuukauden toteutukseen tuottamalla taidetta, esityksiä ja tapahtumia. Kuukausi tarjosi mahdollisuuden kertoa omasta elämästään autismin kirjolla ja saada näkyvyyttä omalle tavalleen kokea maailmaa. Tämä lisäsi autismin kirjon ihmisten osallisuutta itseään koskeviin asioihin ja mahdollisti kohtaamisia erilaisten ihmisten välillä.

Autismiymmärrystä, elokuvia ja kohtaamisia

Keppulikuun aikana järjestimme seminaareja ja toritapahtumia, jossa tavoitimme runsaasti erilaisia ihmisiä taustasta riippumatta. Tapahtumissa oli mahdollisuus kohdata autismin kirjon henkilöitä, asiantuntijoita ja saada tietoa autismin kirjosta sekä kohderyhmälle suunnatuista palveluista. Ihmiset ottivat mielellään vastaan tietoa ja kohtaamiset arkisissa ympäristöissä mursivat ennakkoluuloja autismin kirjoa kohtaan.

Suurinta medianäkyvyyttä sai tiedekeskus Heurekassa järjestetty Autismielokuvafestivaali, joka keräsi yli 1000 kävijää. Festivaalilla nähtiin erilaisia autismia käsitteleviä elokuvia ympäri maailman ja kuultiin autismin kirjon henkilön Orjo Pättiniemen puhe. Elokuvafestivaali tavoitti runsaasti myös sellaisia katsojia, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta autismista ja levitti näin autismiymmärrystä elokuvan keinoin.

Yhteiskunnallista vaikuttamista

Keppulikuussa edistettiin merkittävästi autismiymmärrystä myös yhteiskunnallisella tasolla. Kansallismuseossa järjestettiin 22.4.2016 Peter Nymanin juontama paneelikeskustelu palveluntuottamisen tulevaisuudesta. Keskustelemaan oli saapunut THL:n kehittämispäällikkö Päivi Nurmi-Koikkalainen, työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Patrik Tötterman, sote-juridiikkaan erikoistunut juristi Susanna Lehti, psykiatrian ja neurologian erikoislääkäri Pekka Tani, Diakonissalaitoksen johtaja Olli Holmström, Helsingin kaupungin johtava työvalmentaja Nina Sohlberg-Ahlgren, Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta, Kelan asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Kotkan kaupungin sosiaalijohtaja Heli Sahala, sekä Autismisäätiön toimitusjohtaja Ritva Ulander. Asiantuntijoiden lisäksi myös yleisö osallistui keskusteluun aktiivisesti ja sai mahdollisuuden kysyä päättäjiltä ja asiantuntijoilta mieltään askarruttavia asioita. Keskustelussa nousi vahvasti esiin huoli autismin kirjon henkilöiden asemasta ja tasa-arvoisesta kohtelusta, sekä kokemus ammattihenkilöstön ja omaisten kokemasta voimattomuudesta. Tilaisuus tarjosi asiantuntijoille tilaisuuden jakaa ajatuksia ja saada uusia näkökulmia muilta asiantuntijoilta. Paneelikeskustelun lopuksi jokainen osanottaja teki lupauksen, millä tavoin he edistävät autismin kirjon ihmisten hyvinvointia tulevaisuudessa. Lupaukset käsittelivät autismiymmärryksen lisäämistä ja autismin kirjon ihmisten tunnistamista omaksi ryhmäkseen mm. lastensuojelussa, palveluketjuissa ja lainsäädännössä.

Seminaariin saapui luennoimaan Belgialaisen Autisme Centraalen apulaisjohtaja, Peter Vermeulen. Vermeulenin luennot sisälsivät uusinta tietoa autismista ja antoivat kuulijoille runsaasti välineitä autismiystävälliseen kommunikaatioon. Seminaariin osallistui runsaasti ammattilaisia eri aloilta, minkä kautta autismiymmärrys välittyi myös useisiin työyhteisöihin.
Seminaarin lisäksi Seinäjoella järjestettiin kehittämistapahtuma, johon Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta alusti päivän sote-uudistuskatsauksella.

Tekoja ja muuttuneita asenteita

Keppulikuun tapahtumat ilmensivät autismin kirjon henkilöiden potentiaalia. Erilaisten tapahtumien kautta ihmiset saivat käsityksen autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden monipuolisuudesta, pystyvyydestä ja luovuudesta. Presidentti Sauli Niinistön ryhtyminen Keppulikuun suojelijaksi sekä ministeri Hanna Mäntylän gaalassa pitämä puhe olivat tärkeitä osoituksia siitä, että Autismisäätiön työ on vaikuttanut ja autismiymmärrys on huomioitu myös päättäjien taholla.